„Ekologiczne” dotacje dla Sokolnik Lasu

Fundacja Ekologiczna „Miasto Ogród Sokolniki” otrzymała dotację w wysokości pięciu tysięcy złotych na realizację projektu „Ekologiczne wakacje w Sokolnikach Lesie”. Dotację otrzymaliśmy od Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polcentrum” z siedzibą w Głownie, realizującego program „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na mocy umowy zawartej z Akademią Filantropii w Polsce.

W ramach projektu odbyło się przedstawienie dla dzieci pt.”Czarownica niska emisja” informujące o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenia powietrza i niesegregowania odpadów; warsztaty ekologiczne, na których dzieci własnoręcznie wykonały pachnące mydełka z materiałów ekologicznych; odbyły się także zajęcia plastyczne w sokolnickiej Świetlicy na temat zanieczyszczenia powietrza.

Otrzymane środki zostały też przeznaczone na zakup i montaż sensora do badania czystości powietrza w Sokolnikach Lesie. Urządzenie zostało zainstalowana na placu zabaw „5  15  55+” przy ul. Ozorkowskiej 55 i wkrótce będziemy mogli zdalnie sprawdzać jakim powietrzem oddychamy.

Oto link do danych z sensora: https://airly.eu/map/pl/#51.95192,19.35209,i9964

 

Prezes Fundacji Ekologicznej

„Miasto-Ogród Sokolniki”

Jan Malewicki