Październikowe Spotkanie Rady Osiedla

Na spotkaniu w dniu 03.10. Rada Osiedla podjęła decyzję o wystąpienie do Pana Wójta z wnioskiem o wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul Różanej, pomiędzy ul. Jagiellońską, a rynkiem, tak, żeby na ul. Różaną nie można było wjechać od ul. Jagiellońskiej. Jednocześnie należałoby ustawić tablicę informacyjną o wjeździe na rynek od strony ul. Sokolnickiego. Decyzja ta spowodowana jest skarga, a właściwie skargami mieszkanki tej ulicy, która wystąpiła do Rady Osiedla w imieniu też innych mieszkańców tej ulicy. Ma to spowodować zmniejszenie ruchu na tej ulicy, pojazdów wjeżdżających na rynek.
Na spotkaniu Rady Osiedla zostały przedstawione dwa projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego przez mieszkańców Sokolnik.
Pierwszy – “Kraina Radości” był już wcześniej opisany, drugi to ” W sokolnickim lesie, echo radość niesie” dotyczy imprezy integracyjnej, rozrywkowo-sportowej, w sierpniu 2018r.
Przewidywany program tej imprezy;
  • godz.12.00 – przemarsz przez centrum Sokolnik i koncert orkiestry detej
  • godz.15.00 – biegi terenowe w okolicach ulic: Spornej, Legionów, Kwiatowej i Szkolnej, w różnych grupach
  • godz. 19.00 – wspólna zabawa przy zespole muzycznym, grającym utwory Beatlesów (mającym certyfikat z Liverpolu)
Na obydwa projekty można głosować przez internet poprzez stronę www.bo.lodzkie.pl/glosowanie/. Projekt Kraina Radości ma numer 102, a projekt rozrywkowy 101

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>