Dzieci na drodze – garść przepisów dla pieszych i rowerzystów

Lato to okres, w którym na drogach Sokolnik Lasu pojawiają się liczne dzieci, spędzające tu swoje wakacje.
Poruszając się po drodze, nawet tej nieutwardzonej, dziecko staje się uczestnikiem ruchu, którego obowiązuje Kodeks ruchu drogowego.

Wiele zapisów Kodeksu ruchu drogowego dotyczy poruszania się pieszych oraz rowerzystów. W poniższym artykule postaramy się omówić kilka z nich w szczególności te dotyczące dzieci.

Dzieci pieszo

Dziecko może CHODZIĆ samodzielnie po drogach dla pieszych lub w strefach zamieszkania bez względu na wiek. Takich miejsc jednak w Sokolnikach obecnie nie mamy.

Znak drogowy C-16: Droga tylko dla pieszych
Znak drogowy C-16: Droga tylko dla pieszych
Znak informacyjny D-40 "Strefa zamieszkania"
Znak informacyjny D-40 „Strefa zamieszkania”

 

 

 

 

 

Aby spacerować po chodnikach albo (w przypadku braku chodnika) ulicą,  dziecko do 7. roku życia musi być pod opieką osoby która skończyła 10 lat.

Dziecko powyżej 7. roku życia może samodzielnie poruszać się po chodniku lub ulicy.

Warto pamiętać, że (w przypadku braku chodnika) piesi mają obowiązek korzystania z LEWEJ strony drogi.

Od kilku lat Sokolnki Las to „teren zabudowany” a na takim terenie piesi nie mają obowiązku korzystania z elementów odblaskowych po zmroku. My jednak zachęcamy do noszenia odblasków ze względu na ich skuteczność.

Dzieci na rowerze

Przepisy regulują również poruszanie się po drogach publicznych dzieci na rowerach.

Rowerzysta poniżej 7. roku życia NIE może samodzielnie korzystać z dróg publicznych – dotyczy to zarówno jezdni, ścieżek rowerowych jak i chodników. Na drodze publicznej może jechać albo w foteliku rowerowym i w kasku, albo w przyczepce rowerowej.

Rowerzysta do ukończenia 10. roku życia może poruszać się po drodze publicznej jedynie w towarzystwie osoby dorosłej (zarówno pieszej jak i na rowerze).

W ostatnich latach w Sokolnikach Lesie pojawiło kilka kilometrów chodników oraz przejścia dla pieszych. Rowerzysta nie może przejechać po pasach, lecz musi zejść z roweru i go przeprowadzić. Wjechanie na pasy jest jedną z najczęstszych przyczyn kolizji rowerzystów z samochodami. Mandat za przejazd po pasach to 100zł. Od tej reguły jest jednak wyjątek, bowiem dziecko do ukończenia 10 roku życia, poruszające się na rowerze pod opieką osoby dorosłej, jest traktowane przez kodeks ruchu drogowego jako PIESZY. Kierowca ma obowiązek ustąpić im pierwszeństwa na pasach. (Dorosły opiekun musi zejść wtedy z roweru)

Na drogach, wzdłuż których prowadzi chodnik, dziecko do 10 roku życia na rowerze nie może korzystać z jezdni ani ze ścieżki rowerowej (gdyż jest pieszym). Co więcej, dorosły rowerzysta opiekujący się dzieckiem na własnym rowerze, może jechać z nim chodnikiem (ustępując pierwszeństwa pieszym).

Na drogach wzdłuż których nie ma chodnika, opiekun (na rowerze lub pieszy) i podopieczny  (na rowerze i przed ukończeniem 10 roku życia) muszą JECHAĆ LEWĄ STRONĄ JEZDNI, gdyż traktowani są wtedy jako piesi.

Młodzież po ukończeniu 10. roku życia , a przed 18. , może poruszać się po drodze samodzielnie, pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy.

Przepisy w powyższym zakresie są skomplikowane a kary dość surowe (mandaty dla rodziców do 500zł a w sądzie nawet 5000zł)  zatem pamiętajmy o przestrzeganiu tych kilku zasad  a jako kierowcy samochodów, uważajmy na drodze na najmłodszych uczestników sokolnickiego ruchu (bez względu na to kto akurat posiada pierwszeństwo).

Wybory do Rady Osiedla Sokolniki Las

Już za 2 tygodnie (23 marca 2019 o 12:30 w Kawiarni 40) odbędą się wybory do Rady Osiedla.

Zgodnie ze statutem osiedla (i jego zmianą) opublikowanym na stronie Gminy Ozorków  czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności)  posiadają stali (nie sezonowi) mieszkańcy Sokolnik Lasu, którzy ukończyli 18 lat.

Nie muszą oni być zameldowani w Sokolnikach, ani być wpisani na listy wyborcze, jednak muszą mieszkać przez cały rok na terenie osiedla. 

LXI_539_18_Sokolniki-Las

LXIII_560_18_zmiana_statutu