Sprawozdanie z pracy rady osiedla w latach 2015-2019


CO SIĘ UDAŁO ZROBIĆ:

 

Instalacja linii elektrycznej i oświetlenia na ul. Chopina, kilka lamp na ul. Żeromskiego, Mickiewicza
Udrożnienie rowów i przepustów na ul. Ozorkowskiej, naprawa wjazdów na te ulicę z ulic Pułaskiego i Gazowej
Naprawa wspólnie z Gminą Zgierz ul. Malczewskiego
Wykonanie chodnika od ul. Marynarskiej w kierunku ozorkowa
Przebudowa skrzyżowania ulic Rycerskiej i Sobieskiego
Instalacja spowalniaczy na ul. Ozorkowskiej, Sienkiewicza, Sokolnickiego.
Usunięcie tłucznia sprzed świetlicy (zagrażał bezpieczeństwu dzieci), przeniesienie go na ul. Skorupki (zlikwidowano tym sposobem spore kałuże)
Częściowe odwodnienie ronda
Zmiana sposobu naprawy ulic gruntowych równiarką, naprawa dużych ubytków w kilku miejscach (Kasprowicza, Kilińskiego).
Akcja edukacyjna dotycząca korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Zmiana sposobu wywozu odpadów selektywnych. Likwidacja pojemników. Odbiór wszystkiego sprzed posesji.
Częściowe wyprowadzenie z Sokolnik pojemników na zużytą odzież
Instalacja w Sokolnikach dwóch przenośnych toalet.
Akcja informacyjno – propagandowa na temat gazyfikacji Sokolnik.
Przystanek na żądanie na ul. Narutowicza przy Śląskiej
Montaż ponad 20 ławek na ulicach Sokolnik
Montaż ławek i stołów nad stawem.
Udział w akcji „Jabłka całkiem darmo”
Rozpoczęcie prac nad leśnym Parkiem Rekreacyjnym w Sokolnikach:
1. zmiana zapisu w miejscowym planie zagospodarowania, co umożliwiło dalsze prace
2. wykonanie cięć sanitarnych i porządkowych
3. naprawa boisk do mini piłki nożnej i wielofunkcyjnego
4. w tym roku, montaż pierwszych urządzeń do ćwiczeń
Montaż w centrum Sokolnik zamykanej tablicy informacyjnej
Modyfikacja Regulaminu Osiedla
Uzyskanie z Gminy środków na organizację imprez artystycznych i edukacyjnych

 

 

 

 

 

 

CZEGO SIĘ NIE UDAŁO, CHOCIAŻ O TO ZABIEGALIŚMY:

 

 

Wyasfaltować brakującego odcinka ul. Konopnickiej, ul. Narutowicza od Sobieskiego do Konopnickiej (tu jest sprzeciw części mieszkańców) i Piaski Wróblewskie
Wybudować linii elektrycznej i oświetlenia na ul. Narutowicza i Głowackiego
Odwodnić do końca okolice ronda
Odwodnić skrzyżowanie ulicy Zwycięskiej i Radzymińskiej
Zmienić organizację ruchu na skrzyżowaniu Ozorkowskiej i Narutowicza poprzez zainstalowanie tam ronda. Brak zgody Powiatu.
Zainstalować skutecznych spowalniaczy na il. Jagiellońskiej, Narutowicza. Brak zgody Powiatu.
Naprawić chodnika po północnej stronie ul. Ozorkowskiej, tak, żeby nie było w środku chodnika słupów i przejścia na druga stronę w okolicy ul. Legionów.
Zmienić sposobu odbioru w Sokolnikach zużytych ubrań
Poprawić komunikacji w Sokolnikach
Odtworzyć mostka przy stawie i stworzyć wokół ładną ścieżkę spacerową.
Rozpocząć program kanalizacji Sokolnik

 

 

 

        SUGESTIE NA NASTEPNĄ KADENCJĘ

 

Kontynuacja prac na d parkiem
Chodniki przy ul. asfaltowych
Rozpoczęcie programu kanalizacji Sokolnik
Ścieżki rowerowe
Pozostałe niezrealizowane tematy w tej kadencji

   

 

Podsumowanie ostatnich spotkań Rady Osiedla

 1. Koszt wywozu odpadów na terenie Gminy Ozorków.
  Firma, która zgłosiła się do przetargu (jedna i ta sama co aktualnie wywozi), podniosła stawkę o 100%.
  Do końca marca zostają stare stawki, ale od kwietnia będą obowiązywały nowe. Zachowując dotychczasowe stawki, zabraknie w budżecie gminnym
  ok. 400 tys.zł. Rada Osiedla w Sokolnikach wyraziła opinię, żeby podnieść stawkę dla stałych mieszkańców o 1zł od osoby na miesiąc, a dla rozliczających się ryczałtowo – 60,-zł rocznie. Decyzja zostanie podjęta na sesji Rady Gminy 27 lutego.
 2. Oświetlenie Sokolnik
  Na spotkania Rady Osiedla przychodzą mieszkańcy z różnymi problemami. Tak było i na ostatnich spotkaniach. Mieszkańcy przynoszą pisma nawet sprzed 10 lat do Gminy z prośbą o zainstalowanie oświetlenia. Przynoszą odpowiedzi, z których wynika często, ze w ciągu kilu lat zostanie to zrealizowane i nic się dalej nie działo.
  Jest duża szansa, że problem ten zostanie rozwiązany w roku przyszłym, ponieważ na rok 2019 przewidziana jest dotacja dla naszej Gminy z Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego na uzupełnienie oświetlenia. Dlatego w tym roku musimy wytypować miejsca, przygotować dokumentację, żeby w przyszłym roku zostało to zrealizowane. W Gminie istnieje już lista potrzeb, ale można zawsze sprawdzić, czy miejsce, którym jesteśmy zainteresowani, jest na tej liście.
 3. Drogi.
  W grudniu udało się naprawić wspólnie z Gminą Zgierz fragment ulicy Malczewskiego, która była w stanie tragicznym. Gmina Zgierz zareagowała szybko i pozytywnie na nasza prośbę, o naprawę odcinka, który jest na ich terenie.
  W ciągu najbliższych miesięcy powstanie katalog ulic w Sokolnikach z opisem ich stanu i potrzeb, co ułatwi prace przy planowaniu i wykonywaniu remontów i napraw.
 4. Poczta w Sokolnikach.
  Na wniosek P. Ryszarda Osmolińskiego, wystąpiliśmy do Wójta o zwrócenie się do Poczty Polskiej z prośbą o przywrócenie w Sokolnikach placówki pocztowej. Ma to w/g nas sens, ponieważ w samych Sokolnikach i w okolicy, w ostatnich latach przybyło dużo mieszkańców.
  Niestety ten argument nie przekonał władz pocztowych. Z odpowiedzi wynika, że nie są zainteresowani uruchamianiem placówki, ale jeżeli ktoś będzie chciał uruchomić agencje pocztową, to jak najbardziej. Zaczęliśmy prowadzić pewne rozmowy na temat agencji, ale jeszcze nie ma końcowych efektów.

Poza tym otrzymaliśmy ze Starostwa w Zgierzu odpowiedź na temat skrzyżowania ul. Ozorkowskiej z Narutowicza i zwiększeniu miejsc parkingowych przy sklepach na ul. Jagiellońskiej kosztem zieleni. Starostwo nie planuje w najbliższym czasie takich prac.
Wszyscy mieszkańcy otrzymają z decyzjami podatkowymi Regulamin Osiedla, opracowany przez Radę Osiedla, po przeprowadzeniu konsultacji z naszymi mieszkańcami.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się i stosowanie regulaminu, co pozwoli zadbać o nasze środowisko i ułatwi nam życie.

Jan Malewicki

Spotkanie Wójta i właścicieli firmy TOA Stojeccy w sprawie kursów autobusowych do Sokolnik

W poniedziałek 27.11. odbyło się spotkanie, zorganizowane na nasza prośbę przez Wójta Gminy Ozorków, z właścicielami firmy Stojeccy.
Spotkanie dotyczyło przywrócenia zlikwidowanej od listopada linii autobusowej z Sokolnik do Łodzi po godz. 16 i powrotu z Łodzi do Sokolnik po godz.17.
Po ok. godzinnej dyskusji Państwo Stojeccy zadeklarowali, że linia ta zostanie przywrócona od 01. kwietnia 2018r.
Ze względów proceduralnych, nie ma możliwości wcześniejszego przywrócenia tej linii.

J. Malewicki