Podsumowanie ostatnich spotkań Rady Osiedla

 1. Koszt wywozu odpadów na terenie Gminy Ozorków.
  Firma, która zgłosiła się do przetargu (jedna i ta sama co aktualnie wywozi), podniosła stawkę o 100%.
  Do końca marca zostają stare stawki, ale od kwietnia będą obowiązywały nowe. Zachowując dotychczasowe stawki, zabraknie w budżecie gminnym
  ok. 400 tys.zł. Rada Osiedla w Sokolnikach wyraziła opinię, żeby podnieść stawkę dla stałych mieszkańców o 1zł od osoby na miesiąc, a dla rozliczających się ryczałtowo – 60,-zł rocznie. Decyzja zostanie podjęta na sesji Rady Gminy 27 lutego.
 2. Oświetlenie Sokolnik
  Na spotkania Rady Osiedla przychodzą mieszkańcy z różnymi problemami. Tak było i na ostatnich spotkaniach. Mieszkańcy przynoszą pisma nawet sprzed 10 lat do Gminy z prośbą o zainstalowanie oświetlenia. Przynoszą odpowiedzi, z których wynika często, ze w ciągu kilu lat zostanie to zrealizowane i nic się dalej nie działo.
  Jest duża szansa, że problem ten zostanie rozwiązany w roku przyszłym, ponieważ na rok 2019 przewidziana jest dotacja dla naszej Gminy z Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego na uzupełnienie oświetlenia. Dlatego w tym roku musimy wytypować miejsca, przygotować dokumentację, żeby w przyszłym roku zostało to zrealizowane. W Gminie istnieje już lista potrzeb, ale można zawsze sprawdzić, czy miejsce, którym jesteśmy zainteresowani, jest na tej liście.
 3. Drogi.
  W grudniu udało się naprawić wspólnie z Gminą Zgierz fragment ulicy Malczewskiego, która była w stanie tragicznym. Gmina Zgierz zareagowała szybko i pozytywnie na nasza prośbę, o naprawę odcinka, który jest na ich terenie.
  W ciągu najbliższych miesięcy powstanie katalog ulic w Sokolnikach z opisem ich stanu i potrzeb, co ułatwi prace przy planowaniu i wykonywaniu remontów i napraw.
 4. Poczta w Sokolnikach.
  Na wniosek P. Ryszarda Osmolińskiego, wystąpiliśmy do Wójta o zwrócenie się do Poczty Polskiej z prośbą o przywrócenie w Sokolnikach placówki pocztowej. Ma to w/g nas sens, ponieważ w samych Sokolnikach i w okolicy, w ostatnich latach przybyło dużo mieszkańców.
  Niestety ten argument nie przekonał władz pocztowych. Z odpowiedzi wynika, że nie są zainteresowani uruchamianiem placówki, ale jeżeli ktoś będzie chciał uruchomić agencje pocztową, to jak najbardziej. Zaczęliśmy prowadzić pewne rozmowy na temat agencji, ale jeszcze nie ma końcowych efektów.

Poza tym otrzymaliśmy ze Starostwa w Zgierzu odpowiedź na temat skrzyżowania ul. Ozorkowskiej z Narutowicza i zwiększeniu miejsc parkingowych przy sklepach na ul. Jagiellońskiej kosztem zieleni. Starostwo nie planuje w najbliższym czasie takich prac.
Wszyscy mieszkańcy otrzymają z decyzjami podatkowymi Regulamin Osiedla, opracowany przez Radę Osiedla, po przeprowadzeniu konsultacji z naszymi mieszkańcami.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się i stosowanie regulaminu, co pozwoli zadbać o nasze środowisko i ułatwi nam życie.

Jan Malewicki

Spotkanie Wójta i właścicieli firmy TOA Stojeccy w sprawie kursów autobusowych do Sokolnik

W poniedziałek 27.11. odbyło się spotkanie, zorganizowane na nasza prośbę przez Wójta Gminy Ozorków, z właścicielami firmy Stojeccy.
Spotkanie dotyczyło przywrócenia zlikwidowanej od listopada linii autobusowej z Sokolnik do Łodzi po godz. 16 i powrotu z Łodzi do Sokolnik po godz.17.
Po ok. godzinnej dyskusji Państwo Stojeccy zadeklarowali, że linia ta zostanie przywrócona od 01. kwietnia 2018r.
Ze względów proceduralnych, nie ma możliwości wcześniejszego przywrócenia tej linii.

J. Malewicki

Listopadowe zebranie rady osiedla

Na ostatnim spotkaniu Rady Osiedla przeważały dwa tematy:
– komunikacja autobusowa z Sokolnik i do Sokolnik
– stan ulic o nawierzchni gruntowej w Sokolnikach.
Od 01 listopada zostało zlikwidowanych kilka połączeń, a autobus wyjeżdżający z Sokolnik o 6.50, został przesunięty na 7.20, co utrudnia naszym mieszkańcom dojazdy pracy i szkół, jak też i powroty.
W piątek (10 listopada) odbyłem wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Waldemarem Szcześniakiem spotkanie z Panem Wójtem, na którym Pan Wójt zobowiązał się do zorganizowania spotkania z właścicielem firmy autobusowej obsługującej Sokolniki (być może w tym tygodniu), na którym, mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie, żeby przywrócić przynajmniej poprzedni rozkład jazdy.
Co do stanu ulic. Przez wiele tygodni pogoda nie pozwalała, żeby można ich stan poprawić poprzez wyrównanie. Kiedy już równiarka zaczęła pracować, doszło do jej awarii i właściciel musiał zakupić inną, gdyż remont tej był nieopłacalny.
Dzisiaj otrzymałem informację, że jest już nowy sprzęt i za kilka dni rozpoczną się pracę. Poinformowaliśmy też Pana Wójta, że chcielibyśmy wspólnie z odpowiedzialnym za to pracownikiem Urzędu monitorować stan naszych ulic i podejmować na bieżąco działania pozwaląjące na utrzymanie ich w zadowalającym stanie.
Na wtorkowym zebraniu Rada postanowiłem też wystąpić do Wójta o zainstalowanie w centrum Sokolnik przenośnej toalety, co dzisiaj uczyniłem
Jan Malewicki