„Ekologiczne” dotacje dla Sokolnik Lasu

Fundacja Ekologiczna „Miasto Ogród Sokolniki” otrzymała dotację w wysokości pięciu tysięcy złotych na realizację projektu „Ekologiczne wakacje w Sokolnikach Lesie”. Dotację otrzymaliśmy od Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polcentrum” z siedzibą w Głownie, realizującego program „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na mocy umowy zawartej z Akademią Filantropii w Polsce.

W ramach projektu odbyło się przedstawienie dla dzieci pt.”Czarownica niska emisja” informujące o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenia powietrza i niesegregowania odpadów; warsztaty ekologiczne, na których dzieci własnoręcznie wykonały pachnące mydełka z materiałów ekologicznych; odbyły się także zajęcia plastyczne w sokolnickiej Świetlicy na temat zanieczyszczenia powietrza.

Otrzymane środki zostały też przeznaczone na zakup i montaż sensora do badania czystości powietrza w Sokolnikach Lesie. Urządzenie zostało zainstalowana na placu zabaw „5  15  55+” przy ul. Ozorkowskiej 55 i wkrótce będziemy mogli zdalnie sprawdzać jakim powietrzem oddychamy.

Oto link do danych z sensora: https://airly.eu/map/pl/#51.95192,19.35209,i9964

 

Prezes Fundacji Ekologicznej

„Miasto-Ogród Sokolniki”

Jan Malewicki

Działaj lokalnie – „Ekologiczne wakacje w Sokolnikach Lesie”

Fundacja Ekologiczna „Miasto Ogród Sokolniki” otrzymała dotację na realizację projektu „Ekologiczne wakacje w Sokolnikach Lesie”, w wysokości 5000,- złotych. Dotacje otrzymaliśmy od Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polcentrum” w siedzibą w Głownie, realizującym program „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na mocy umowy zawartej z Akademią Filantropii w Polsce.
W ramach projektu odbyło się przedstawienie dla dzieci pt.”Czarownica niska emisja”, warsztaty ekologiczne, na których dzieci własnoręcznie wykonały pachnące mydełka z materiałów ekologicznych, zajęcia plastyczne w naszej Świetlicy na temat zanieczyszczenia powietrza.
I ostatni punkt projektu, to zakup i montaż sensora do badania czystości powietrza w Sokolnikach. Urządzenie to zostało zainstalowana przy placu zabaw przy ul. Ozorkowskiej i w najbliższych dniach będziemy mogli już sprawdzać jaki powietrzem w Sokolnikach oddychamy.
Jan Malewicki

Sprawozdanie z pracy rady osiedla w latach 2015-2019


CO SIĘ UDAŁO ZROBIĆ:

 

Instalacja linii elektrycznej i oświetlenia na ul. Chopina, kilka lamp na ul. Żeromskiego, Mickiewicza
Udrożnienie rowów i przepustów na ul. Ozorkowskiej, naprawa wjazdów na te ulicę z ulic Pułaskiego i Gazowej
Naprawa wspólnie z Gminą Zgierz ul. Malczewskiego
Wykonanie chodnika od ul. Marynarskiej w kierunku ozorkowa
Przebudowa skrzyżowania ulic Rycerskiej i Sobieskiego
Instalacja spowalniaczy na ul. Ozorkowskiej, Sienkiewicza, Sokolnickiego.
Usunięcie tłucznia sprzed świetlicy (zagrażał bezpieczeństwu dzieci), przeniesienie go na ul. Skorupki (zlikwidowano tym sposobem spore kałuże)
Częściowe odwodnienie ronda
Zmiana sposobu naprawy ulic gruntowych równiarką, naprawa dużych ubytków w kilku miejscach (Kasprowicza, Kilińskiego).
Akcja edukacyjna dotycząca korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Zmiana sposobu wywozu odpadów selektywnych. Likwidacja pojemników. Odbiór wszystkiego sprzed posesji.
Częściowe wyprowadzenie z Sokolnik pojemników na zużytą odzież
Instalacja w Sokolnikach dwóch przenośnych toalet.
Akcja informacyjno – propagandowa na temat gazyfikacji Sokolnik.
Przystanek na żądanie na ul. Narutowicza przy Śląskiej
Montaż ponad 20 ławek na ulicach Sokolnik
Montaż ławek i stołów nad stawem.
Udział w akcji „Jabłka całkiem darmo”
Rozpoczęcie prac nad leśnym Parkiem Rekreacyjnym w Sokolnikach:
1. zmiana zapisu w miejscowym planie zagospodarowania, co umożliwiło dalsze prace
2. wykonanie cięć sanitarnych i porządkowych
3. naprawa boisk do mini piłki nożnej i wielofunkcyjnego
4. w tym roku, montaż pierwszych urządzeń do ćwiczeń
Montaż w centrum Sokolnik zamykanej tablicy informacyjnej
Modyfikacja Regulaminu Osiedla
Uzyskanie z Gminy środków na organizację imprez artystycznych i edukacyjnych

 

 

 

 

 

 

CZEGO SIĘ NIE UDAŁO, CHOCIAŻ O TO ZABIEGALIŚMY:

 

 

Wyasfaltować brakującego odcinka ul. Konopnickiej, ul. Narutowicza od Sobieskiego do Konopnickiej (tu jest sprzeciw części mieszkańców) i Piaski Wróblewskie
Wybudować linii elektrycznej i oświetlenia na ul. Narutowicza i Głowackiego
Odwodnić do końca okolice ronda
Odwodnić skrzyżowanie ulicy Zwycięskiej i Radzymińskiej
Zmienić organizację ruchu na skrzyżowaniu Ozorkowskiej i Narutowicza poprzez zainstalowanie tam ronda. Brak zgody Powiatu.
Zainstalować skutecznych spowalniaczy na il. Jagiellońskiej, Narutowicza. Brak zgody Powiatu.
Naprawić chodnika po północnej stronie ul. Ozorkowskiej, tak, żeby nie było w środku chodnika słupów i przejścia na druga stronę w okolicy ul. Legionów.
Zmienić sposobu odbioru w Sokolnikach zużytych ubrań
Poprawić komunikacji w Sokolnikach
Odtworzyć mostka przy stawie i stworzyć wokół ładną ścieżkę spacerową.
Rozpocząć program kanalizacji Sokolnik

 

 

 

        SUGESTIE NA NASTEPNĄ KADENCJĘ

 

Kontynuacja prac na d parkiem
Chodniki przy ul. asfaltowych
Rozpoczęcie programu kanalizacji Sokolnik
Ścieżki rowerowe
Pozostałe niezrealizowane tematy w tej kadencji