Relacja z Choinki dla dzieci 2018

W styczniową niedzielę, zgodnie z wieloletnią tradycją, Fundacja Ekologiczna „Miasto-Ogród Sokolniki” zaprosiła dzieci z Sokolnik Lasu i okolicy na zabawę gwiazdkową. Jan Malewicki na tę okazję udostępnił, zazwyczaj zamkniętą w okresie zimowym, Kawiarnię „40”. Zabawę poprowadziła niezawodna Ula  jmxx mx mPakuła, a brodaty Mikołaj rozdał dziesiątki toreb z upominkami.

zdjęcia: Marcin Pyda

Opis projektu PN102 – Kraina Radości

Opis zadania:
Zadanie dotyczy stworzenia integracyjnego placu zabaw Kraina Radości na działce nr 1169 obr. ewid. Sokolniki Las w Sokolnikach Lesie. Będzie to miejsce szczególnej integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami różnych rodzajów, oferujące atrakcje dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych z trudnościami ruchowymi, a także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kraina Radości byłaby zlokalizowana w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw 5 15 55+ oraz działek niezamieszkałych. Główne wejście zaplanowano od ulicy Ozorkowskiej, przy czym możliwe jest umieszczanie furtki w ogrodzeniu tylnym, co umożliwiłoby korzystanie z atrakcji Krainy Radości osobom przyjezdnym, licznie spacerującym nad sokolnickim stawem (własność samorządu gminnego).

Kwota na realizację zadania:
300 000,00 zł

 

 

Budżet obywatelski i projekty dla Sokolnik!

Marszałek Województwa Łódzkiego po raz pierwszy w historii ogłosił budżet obywatelski pozwalający mieszkańcom zgłaszać projekty, których realizacja mogłaby zostać sfinansowana z tych środków. Z całego województwa zgłoszono 301 projektów, z czego 209 zostało zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie. Ogromną większość zgłoszonych zadań stanowią tzw. „projekty miękkie”, czyli festyny, kursy, koncerty i inne przedsięwzięcia o charakterze niematerialnym. Jest też grupa projektów inwestycyjnych, z których kilka dotyczy Sokolnik oraz miasta i gminy Ozorków. Cała lista zakwalifikowanych pomysłów dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego www.bo.lodzkie.pl i każdy może wybrać te zadania, które sam uzna za najbardziej interesujące. Niemniej jednak trzy z nich
z pewnością zasługują na Państwa poparcie. Są to:

  1. PN 102 budowa „KRAINY RADOŚCI” – jedynego w województwie, a być może i na świecie, integracyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z urządzeniami do rehabilitacji dla osób starszych oraz urządzeniami dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, a nawet osób w pełni sparaliżowanych,
  2. PN 101 „W Sokolnickim lesie echo radość niesie” – cykl wakacyjnych imprez edukacyjno-rozrywkowych,
  3. PN 124 – zakup mobilnych urządzeń RTG i USG pozwalających na przeprowadzenie badań w domu pacjenta.

Naszymi konkurentami w staraniach o dotację są m.in. Zgierz, Łęczyca, Kutno i Łowicz. Każdy głos jest więc na wagę sukcesu. Prosimy nie zachowywać tej wiadomości dla siebie, tylko przesłać ją dalej – do bliższej i dalszej rodziny, do znajomych. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, łącznie z dziećmi, a nawet niemowlętami. Głosowanie internetowe trwa od 1 do 31 października 2017, jednak im wcześniej, tym lepiej.

Od Waszego udziału zależy nasz wspólny sukces.

UWAGA: w jednym roku głosować można tylko raz. Jeśli z jakiegoś powodu chcieliby Państwo zagłosować ponownie, wszystkie Państwa głosy zostaną uznane za nieważne.

 

Relacja i zdjęcia z sobotniej imprezy, która odbyła się na placu zabaw

W sobotę 1 lipca na Placu Zabaw i Rekreacji „5 15 55+” miało miejsce Radosne Rozpoczęcie Wakacji 2017. Jak zwykle kipiąca energią Ula Pakuła z zespołem asystentów zapewniła uczestnikom niemal dwugodzinną wspaniałą zabawę. Zarówno dzieci jak i dorośli – rodzice a nawet dziadkowie – mieli okazję wspólnie tańczyć, śpiewać i przebierać się w dziesiątki kolorowych strojów. Mimo, że przez całe popołudnie zanosiło się na deszcz, pogoda okazała wspaniałomyślność i padać zaczęło dopiero 15 minut po zakończeniu imprezy.

Drugie rondo

rondo-sokolnikiRada Osiedla Sokolniki Las skierowała do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wniosek o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Ozorkowska-Narutowicza-Wigury poprzez budowę ronda. Na skrzyżowaniu tym często dochodzi do wymuszeń pierwszeństwa przejazdu wynikających z nadrzędności drogi powiatowej nad gminną. rondo-sokolniki-wypadekPrzypomnijmy – ulica Narutowicza, mimo iż biegnie w mniej uczęszczanym kierunku do Sokolnik Parceli, jako droga powiatowa posiada pierwszeństwo przejazdu wobec ulicy Ozorkowskiej (będącej drogą gminną) prowadzącej w kierunku Ozorkowa. Utworzenie w tym miejscu nawet niewielkiego ronda wyeliminowałoby wszelkie perturbacje wynikające z krzyżowania się drogi gminnej z droga powiatową.