Lipcowe zebranie Rady Osiedla

Problemy „śmieciowe”, słupki ograniczające parkowanie na ulicy Szkolnej przy placu zabaw, obchody urodzin Sokolnik, modernizacja stacji uzdatniania wody, koncepcja zagospodarowania parku leśnego to główne tematy poruszone na wczorajszym zebraniu Rady Osiedla.

Spotkanie rozpoczęło się od niemal już rytualnej dyskusji na temat notorycznego nieporządku wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Podsumowano dotychczasowe sposoby komunikowania się w tej sprawie z mieszkańcami. Przewodniczący Rady stwierdził, że w swojej formie i treści adresowane były one do tej części lokalnej społeczności, która postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami. Natomiast ci mieszkańcy, którzy ich nie respektują, są obojętni na tego rodzaju przekazy. Zdaniem Przewodniczącego jedynym skutecznym sposobem w tym przypadku jest zainstalowanie monitoringu i karanie mandatami osoby zostawiające odpady wokół pojemników.

Następnie oddano głos mieszkance, która skarżyła się na trudne relacje międzysąsiedzkie. Radni wysłuchali problemu oraz udzielili mieszkance wskazówek, w jaki sposób może walczyć z zachowaniami noszącymi znamiona uporczywego znęcania: zgłoszenie na policje, dokumentowanie wyzwisk, proszenie świadków o złożenie zeznań.

Temat ten wywołał dyskusję nad innymi przejawami „trudnego” sąsiedztwa. Rozmawiano o uciążliwościach, których doświadczają mieszkańcy sąsiadujący z barem „Pod brzozą”, skazani w niektóre dni na słuchanie muzyki disco-polo niemal nieprzerwanie od godziny 14.00 do północy i dłużej. Poruszono też temat słupków ograniczających parkowanie zainstalowanych przy ulicy Szkolnej, które miały zminimalizować problem zgłaszany przez mieszkańca sąsiadującego z  placem zabaw. Rozwiązanie to nie wszystkim radnym wydaje się skuteczne, ale w toku dyskusji zgodzono się, że ze sformułowaniem ostatecznych ocen należy jeszcze poczekać. Radni z niepokojem zaobserwowali również, że na jednej z działek na ulicy Warszawskiej dokonano wycinki drzew na dużą skalę i prawdopodobnie nie jest to jeszcze koniec niszczenia drzewostanu na tej parceli.

Pojawiły się również i dobre wiadomości. Sprawnie przebiega proces przejmowania przez Gminę kolejnych ulic –  sprawy sądowe sukcesywnie się kończą, a Wojewoda przekazuje pozyskane prawa Wójtowi. Wszystko wskazuje też na to, że coraz bliżej jest już do wyłonienia wykonawcy modernizacji sokolnickiej stacji uzdatniania wody. Radni rozmawiali także o przebiegu planowanych na najbliższą sobotę (9 lipca) urodzin Sokolnik, które odbędą się w Kawiarni „40”. Obchody rozpoczną się od imprezy ekologicznej „O czym szumią drzewa” (godz. 15.00), natomiast na wieczór zaplanowany jest uroczysty toast oraz koncert zespołu Smokhin Band.

Na koniec spotkania podjęto temat, który na forum Rady pojawił się już rok temu. Wczoraj Radni postawili sobie za sobie za cel wypracowanie w ciągu najbliższych kilku miesięcy bardziej szczegółowej koncepcji zagospodarowania tego terenu – tak by możliwe było przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego i aplikowanie o fundusze na realizację tego projektu. Wśród wstępnych pomysłów znalazły się: stworzenie „ścieżek zdrowia” z drewnianych elementów, zainstalowanie fontanny oraz budowa torów do mini-golfa. Zachęcamy czytelników do dzielenia się własnymi pomysłami w komentarzach. Jedynym ograniczeniem dla wyobraźni jest to, by powstała w ramach projektu infrastruktura była „bezobsługowa” i nie generowała wysokich kosztów utrzymania w przyszłości.

Marzena Wiśniak