Spotkanie Wójta i właścicieli firmy TOA Stojeccy w sprawie kursów autobusowych do Sokolnik

W poniedziałek 27.11. odbyło się spotkanie, zorganizowane na nasza prośbę przez Wójta Gminy Ozorków, z właścicielami firmy Stojeccy.
Spotkanie dotyczyło przywrócenia zlikwidowanej od listopada linii autobusowej z Sokolnik do Łodzi po godz. 16 i powrotu z Łodzi do Sokolnik po godz.17.
Po ok. godzinnej dyskusji Państwo Stojeccy zadeklarowali, że linia ta zostanie przywrócona od 01. kwietnia 2018r.
Ze względów proceduralnych, nie ma możliwości wcześniejszego przywrócenia tej linii.

J. Malewicki

Listopadowe zebranie rady osiedla

Na ostatnim spotkaniu Rady Osiedla przeważały dwa tematy:
– komunikacja autobusowa z Sokolnik i do Sokolnik
– stan ulic o nawierzchni gruntowej w Sokolnikach.
Od 01 listopada zostało zlikwidowanych kilka połączeń, a autobus wyjeżdżający z Sokolnik o 6.50, został przesunięty na 7.20, co utrudnia naszym mieszkańcom dojazdy pracy i szkół, jak też i powroty.
W piątek (10 listopada) odbyłem wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Waldemarem Szcześniakiem spotkanie z Panem Wójtem, na którym Pan Wójt zobowiązał się do zorganizowania spotkania z właścicielem firmy autobusowej obsługującej Sokolniki (być może w tym tygodniu), na którym, mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie, żeby przywrócić przynajmniej poprzedni rozkład jazdy.
Co do stanu ulic. Przez wiele tygodni pogoda nie pozwalała, żeby można ich stan poprawić poprzez wyrównanie. Kiedy już równiarka zaczęła pracować, doszło do jej awarii i właściciel musiał zakupić inną, gdyż remont tej był nieopłacalny.
Dzisiaj otrzymałem informację, że jest już nowy sprzęt i za kilka dni rozpoczną się pracę. Poinformowaliśmy też Pana Wójta, że chcielibyśmy wspólnie z odpowiedzialnym za to pracownikiem Urzędu monitorować stan naszych ulic i podejmować na bieżąco działania pozwaląjące na utrzymanie ich w zadowalającym stanie.
Na wtorkowym zebraniu Rada postanowiłem też wystąpić do Wójta o zainstalowanie w centrum Sokolnik przenośnej toalety, co dzisiaj uczyniłem
Jan Malewicki

Październikowe Spotkanie Rady Osiedla

Na spotkaniu w dniu 03.10. Rada Osiedla podjęła decyzję o wystąpienie do Pana Wójta z wnioskiem o wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul Różanej, pomiędzy ul. Jagiellońską, a rynkiem, tak, żeby na ul. Różaną nie można było wjechać od ul. Jagiellońskiej. Jednocześnie należałoby ustawić tablicę informacyjną o wjeździe na rynek od strony ul. Sokolnickiego. Decyzja ta spowodowana jest skarga, a właściwie skargami mieszkanki tej ulicy, która wystąpiła do Rady Osiedla w imieniu też innych mieszkańców tej ulicy. Ma to spowodować zmniejszenie ruchu na tej ulicy, pojazdów wjeżdżających na rynek.
Na spotkaniu Rady Osiedla zostały przedstawione dwa projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego przez mieszkańców Sokolnik.
Pierwszy – “Kraina Radości” był już wcześniej opisany, drugi to ” W sokolnickim lesie, echo radość niesie” dotyczy imprezy integracyjnej, rozrywkowo-sportowej, w sierpniu 2018r.
Przewidywany program tej imprezy;
  • godz.12.00 – przemarsz przez centrum Sokolnik i koncert orkiestry detej
  • godz.15.00 – biegi terenowe w okolicach ulic: Spornej, Legionów, Kwiatowej i Szkolnej, w różnych grupach
  • godz. 19.00 – wspólna zabawa przy zespole muzycznym, grającym utwory Beatlesów (mającym certyfikat z Liverpolu)
Na obydwa projekty można głosować przez internet poprzez stronę www.bo.lodzkie.pl/glosowanie/. Projekt Kraina Radości ma numer 102, a projekt rozrywkowy 101

Wrześniowe spotkanie Rady Osiedla

Rada osiedla na spotkaniu w dniu 05.09 podjęła decyzję o przeznaczeniu funduszu sołeckiego (ok. 30000 zł) na rok 2018, na naprawę ulic w Sokolnikach, a szczególnie skrzyżowań ul. Radzymińskiej i Zwycięstwa oraz Rycerskiej i Sobieskiego. odbyło się już pierwsze spotkanie z potencjalnym wykonawcą.

Wśród zaproponowanych inwestycji w roku przyszłym są:

  • przedłużenie chodnika z Ozorkowa do ul. Marynarskiej
  • położenie asfaltu na ul. Narutowicza od Sobieskiego do Konopnickiej
  • naprawa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Królowej Jadwigi
  • w dalszej kolejności naprawa chodników przy ul. Ozorkowskiej
  • jeżeli wyjaśni się sprawa spadkobierców, to dokończenie asfaltu na ul. Konopnickiej

Aktualnie prowadzone są już prace nad udrożnieniem rowu i przepustów przy ul. Ozorkowskiej oraz skrzyżowań z ulicami Gazową i Pułaskiego.

W październiku na naszych drogach będzie pracowała równiarka.

Na najbliższym spotkaniu (03.10) omawiana będzie m.in. możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Różanej, od Jagiellońskiej do Placu Targowego.