Podsumowanie ostatnich spotkań Rady Osiedla

 1. Koszt wywozu odpadów na terenie Gminy Ozorków.
  Firma, która zgłosiła się do przetargu (jedna i ta sama co aktualnie wywozi), podniosła stawkę o 100%.
  Do końca marca zostają stare stawki, ale od kwietnia będą obowiązywały nowe. Zachowując dotychczasowe stawki, zabraknie w budżecie gminnym
  ok. 400 tys.zł. Rada Osiedla w Sokolnikach wyraziła opinię, żeby podnieść stawkę dla stałych mieszkańców o 1zł od osoby na miesiąc, a dla rozliczających się ryczałtowo – 60,-zł rocznie. Decyzja zostanie podjęta na sesji Rady Gminy 27 lutego.
 2. Oświetlenie Sokolnik
  Na spotkania Rady Osiedla przychodzą mieszkańcy z różnymi problemami. Tak było i na ostatnich spotkaniach. Mieszkańcy przynoszą pisma nawet sprzed 10 lat do Gminy z prośbą o zainstalowanie oświetlenia. Przynoszą odpowiedzi, z których wynika często, ze w ciągu kilu lat zostanie to zrealizowane i nic się dalej nie działo.
  Jest duża szansa, że problem ten zostanie rozwiązany w roku przyszłym, ponieważ na rok 2019 przewidziana jest dotacja dla naszej Gminy z Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego na uzupełnienie oświetlenia. Dlatego w tym roku musimy wytypować miejsca, przygotować dokumentację, żeby w przyszłym roku zostało to zrealizowane. W Gminie istnieje już lista potrzeb, ale można zawsze sprawdzić, czy miejsce, którym jesteśmy zainteresowani, jest na tej liście.
 3. Drogi.
  W grudniu udało się naprawić wspólnie z Gminą Zgierz fragment ulicy Malczewskiego, która była w stanie tragicznym. Gmina Zgierz zareagowała szybko i pozytywnie na nasza prośbę, o naprawę odcinka, który jest na ich terenie.
  W ciągu najbliższych miesięcy powstanie katalog ulic w Sokolnikach z opisem ich stanu i potrzeb, co ułatwi prace przy planowaniu i wykonywaniu remontów i napraw.
 4. Poczta w Sokolnikach.
  Na wniosek P. Ryszarda Osmolińskiego, wystąpiliśmy do Wójta o zwrócenie się do Poczty Polskiej z prośbą o przywrócenie w Sokolnikach placówki pocztowej. Ma to w/g nas sens, ponieważ w samych Sokolnikach i w okolicy, w ostatnich latach przybyło dużo mieszkańców.
  Niestety ten argument nie przekonał władz pocztowych. Z odpowiedzi wynika, że nie są zainteresowani uruchamianiem placówki, ale jeżeli ktoś będzie chciał uruchomić agencje pocztową, to jak najbardziej. Zaczęliśmy prowadzić pewne rozmowy na temat agencji, ale jeszcze nie ma końcowych efektów.

Poza tym otrzymaliśmy ze Starostwa w Zgierzu odpowiedź na temat skrzyżowania ul. Ozorkowskiej z Narutowicza i zwiększeniu miejsc parkingowych przy sklepach na ul. Jagiellońskiej kosztem zieleni. Starostwo nie planuje w najbliższym czasie takich prac.
Wszyscy mieszkańcy otrzymają z decyzjami podatkowymi Regulamin Osiedla, opracowany przez Radę Osiedla, po przeprowadzeniu konsultacji z naszymi mieszkańcami.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się i stosowanie regulaminu, co pozwoli zadbać o nasze środowisko i ułatwi nam życie.

Jan Malewicki