Odszkodowania z OCentrum.pl

ODSZKODOWANIA Z OC - OCENTRUM - 10minut z Sokolnik

pogoda

Rozkład jazdy autobusów

Rozkład jazdy 46

Wrześniowe spotkanie Rady Osiedla

Rada osiedla na spotkaniu w dniu 05.09 podjęła decyzję o przeznaczeniu funduszu sołeckiego (ok. 30000 zł) na rok 2018, na naprawę ulic w Sokolnikach, a szczególnie skrzyżowań ul. Radzymińskiej i Zwycięstwa oraz Rycerskiej i Sobieskiego. odbyło się już pierwsze spotkanie z potencjalnym wykonawcą.

Wśród zaproponowanych inwestycji w roku przyszłym są:

 • przedłużenie chodnika z Ozorkowa do ul. Marynarskiej
 • położenie asfaltu na ul. Narutowicza od Sobieskiego do Konopnickiej
 • naprawa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Królowej Jadwigi
 • w dalszej kolejności naprawa chodników przy ul. Ozorkowskiej
 • jeżeli wyjaśni się sprawa spadkobierców, to dokończenie asfaltu na ul. Konopnickiej

Aktualnie prowadzone są już prace nad udrożnieniem rowu i przepustów przy ul. Ozorkowskiej oraz skrzyżowań z ulicami Gazową i Pułaskiego.

W październiku na naszych drogach będzie pracowała równiarka.

Na najbliższym spotkaniu (03.10) omawiana będzie m.in. możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Różanej, od Jagiellońskiej do Placu Targowego.

Zapis transmisji na żywo z zebrania Rady Osiedla

We wtorek po raz pierwszy prowadziliśmy transmisję na żywo ze spotkania Rady Osiedla

Obie części można obejrzeć na platformie Facebook na naszym fanpejdżu. https://www.facebook.com/SokolnikiLas/

KOMUNIKAT RADY OSIEDLA

Na spotkaniu w dniu 06.06. Rada Osiedla poparła wniosek 42 mieszkańców ulicy 22 lipca, o zmianie nazwy ich ulicy, na ul. „Piękną”. Tym samym Rada wycofała swoje poparcie dla Ul. 11-go Listopada. Swoje stanowisko przekazaliśmy P. Wójtowi.

Wystąpiliśmy do P. Wójta, o podjęcie kroków w celu wyprowadzenia z Sokolnik pojemników na odzież. Pojemniki w takim stanie są nieestetyczne, a ponieważ nie są opróżniane w odpowiednim czasie, są coraz częściej dostawiane przy nich nie tylko worki z ubraniami, ale też zwykłe śmieci. Poprosiliśmy o zorganizowanie innej formy odbioru zużytych, czy nie potrzebnych ubrań, np. poprzez odbiór sprzed posesji, lub podstawianie w określonym czasie i miejscu kontenerów.

Przekazaliśmy również Gminie informację
o fragmentach ulic, których nie da się naprawić równiarką, a wymagają naprawy.
Ulice:

 • Piaski Wróblewskie –naprawa
 • Rycerska- ustabilizowanie skarp
 • 1-go Maja – grys na części

2. Ulica Ozorkowska – udrożnienie rowów po
obu stronach, w celu umożliwienia spływu wody z ulic: Gazowa, Pułaskiego.

3. Naprawa poboczy na ul. Marynarskiej, w okolicach ulic Sieradzkiej i piotrkowskiej.

4. Wyrównanie połączenia części asfaltowej ul. 22-go Lipca, z częścią gruntową.

5. Wyrównanie tłuczniem wjazdów z bocznych ulic na ul. Jagiellońską i Narutowicza.

6. Zainstalowanie spowalniaczy na ul. Sokolnickiego przed zakrętem w ul. Sienkiewicza.

Cuda w Parku

Wczoraj w naszej miejscowości wydarzył się cud. Zebrała się grupa mieszkańców gotowa w słoneczne, sobotnie popołudnie dyskutować na temat koncepcji odnowienia Parku Leśnego. Bezpośrednim impulsem do spotkania były plany złożenia wniosku do budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Jeśli uda się uzyskać pieniądze, już wkrótce w parku mogą pojawić się istne cuda.

 

Co ma być w Parku?

Punktem wyjścia do rozmowy były propozycje opracowane przez Radę Osiedla:

 • Boisko do piłki nożnej: min. 200 tys. zł
 • Boisko wielofunkcyjne: min. 100 tys. zł
 • Skatepark: min. 100 tys. zł
 • Tor rowerowy (pumptrack): min. 100 tys. zł
 • Ścieżka zdrowia/siłownia pod chmurką: min. 50 tys. zł
 • Plac zabaw dla dzieci: min. 150 tys. zł
 • Tor do minigolfa: min. 30 tys. zł
 • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna: min. 10 tys. zł
 • Ławki/miejsca odpoczynku: min. 10 tys. zł
 • Stoły do gry w szachy i warcaby: min. 3,5 tys. zł
 • Zieleń: dosadzenie żywopłotu, nasadzenia w Parku: min. 10 tys. zł

Podane kwoty są orientacyjne i odnoszą się do inwestycji w wariancie podstawowym. Np. budowa nowego boiska do piłki nożnej w standardzie orlika to koszt około 1 miliona złotych. Kwoty te mogą  zmienić się po przetargach. Ewentualnym inwestorem będzie Urząd Marszałkowski, więc prace nie będą mogły być wykonane w systemie gospodarskim – trzeba przewidzieć środki na opracowanie dokumentacji, nadzór, odbiory itd.

Mieszkańcy zaaprobowali wszystkie pomysły. Dodali również własne: betonowe stoły do ping-ponga oraz infrastrukturę towarzyszącą (wytyczenie lub odnowienie ścieżek, częściowe oświetlenie, kosze na śmieci, stojak na rowery). Odrzucono niestety pomysł najmłodszego uczestnika konsultacji – park linowy wymagałby zatrudnienia osoby nadzorującej.

W związku z limitem finansowym (budżet obywatelski wyznacza go na 300 tys. zł) wszystkiego nie da się zrealizować. A przynajmniej nie od razu. Mieszkańcy wskazali więc swoje priorytety na najbliższy czas. Faworytem jest pumptruck, czyli zapętlony tor do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce lub hulajnodze. Odpowiednio zaprojektowany nie wymagałby wycinki drzew. Ochrona przyrody uznana bowiem za bezwzględny warunek wszelkich inwestycji na tym terenie. Tor rowerowy ma również tę przewagę, że korzystanie z niego nie wymaga zebrania się grupy ludzi (tak jak w przypadku boisk). A ponieważ da się na nim jeździć na różnych urządzeniach, będzie atrakcją dla wielu osób. Mieszkańcy zaproponowali by główną inwestycję (pumptrack) uzupełnić drobniejszymi: stołami do ping-ponga, uporządkowaniem i dosadzeniem zieleni, infrastrukturą towarzyszącą i ewentualnie torem do minigolfa.

 

A jakie są Państwa propozycje? Co Waszym zdaniem jest najbardziej potrzebne?

Skąd pieniądze?

Koncepcja odnowienia Parku zostanie złożona do budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego. To pierwsza jego edycja, więc na razie wiemy tylko kilka rzeczy na temat tej procedury:

 1. Będzie miała kilka etapów – zgłaszanie wniosków, głosowanie i realizacja projektów;
 2. Sokolniki Las będą w subregionie północnym obejmującym powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki (w województwie wyznaczono 5 takich subregionów);
 3. Każdy subregion otrzyma 1 mln złotych na realizację projektów;
 4. Projekt może zgłosić pojedynczy mieszkaniec, ale podpisać się pod nim musi 25 popierających;
 5. Koszt jednego projektu musi zawierać się w przedziale: 10-300 tys. złotych
 6. Realizacja projektów: 2018 rok.
 7. Głosować będzie można w punktach do głosowania (na razie nie wiadomo, gdzie one będą) i elektronicznie.
 8. Będzie można wybrać maksymalnie 3 projekty.

Jeszcze nie wiemy, czy łodzianie – przypisani do innego subregionu – będą mogli głosować na projekty z innej części województwa. Jeśli będzie taka możliwość, nasze szanse wzrosną kilkukrotnie. Dofinansowanie w budżecie obywatelskim nie zależy bowiem od decyzji urzędników, tylko od uzyskanej liczby głosów.

Rada Osiedla na czerwcowym spotkaniu będzie gościć członka komisji ds. budżetu obywatelskiego WŁ. Mamy nadzieję, że wtedy dowiemy się więcej na temat zasad głosowania.

A póki co zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów na zagospodarowanie Parku. W komentarzach, na Facebooku lub do skrzynki Rady Osiedla. Prosimy, by składane propozycje nie przekraczały łącznie 300 tys. zł, czyli limitu wyznaczonego przez budżet.

Skonsultuj Regulamin, zanim zacznie Cię obowiązywać!

Poniżej publikujemy projekt nowego regulaminu Rady Osiedla Sokolniki Las. Zachęcamy do wnikliwej lektury i zgłaszania swoich uwag Radnym. Opinie można przekazać podczas spotkania Rady Osiedla (pierwszy wtorek czerwca), wrzucić do skrzynki kontaktowej Rady Osiedla lub wysłać do przewodniczącego Rady Pana Jana Malewickiego: kawiarnia40@gmail.com.

Nam najbardziej podobają się zapisy dotyczące zbawiennego wpływu drzew na nasze zdrowie i samopoczucie. Jesteśmy za!

 

REGULAMIN OSIEDLA SOKOLNIKI LAS

obwiązujący wszystkich przebywających na terenie osiedla

 

Nasze osiedle, to około 4000 działek leśnych. Będąc właścicielem choćby jednej z nich jednocześnie stajemy się „współwłaścicielami” ok. 500 hektarów lasu, o który dbajmy tak jak o własną działkę.

Jeżeli chcemy aby nasz las służył nam i następnym pokoleniom musimy wspólnie chronić nasze środowisko i przestrzeń, w której żyjemy i wypoczywamy. Dlatego przestrzegajmy i stosujmy kilka prostych i łatwych zasad:

 

PRZYRODA

wszyscy mamy obowiązek dbać o nasze największe dobro, jakim jest nasz las, dlatego:

 

 • zdrowe drzewa należy wycinać tylko w uzasadnionych przypadkach, uprzednio zgłaszając do gminy lub starostwa
 • zaleca się wycinanie obumierających drzew po uprzednim zgłoszeniu do gminy lub starostwa
 • dla podtrzymania leśnego charakteru miejscowości należy dosadzać na swoich działkach nie tylko krzewy ozdobne, ale również sadzonki drzewek leśnych
 • dbajmy, szczególnie zimą i wczesną wiosną o ptaki, dokarmiając je i zawieszając budki lęgowe
 • zabrania się palenia ognisk, wypalania trawy, czy ściółki oraz wszelkich odpadów w urządzeniach grzewczych

 

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Wszyscy mamy obowiązek dbać o czystość i porządek nie tylko na własnej działce, ale na terenie całych Sokolnik, dlatego:

 

 • zabrania się ustawiania worków z odpadami i wszelkich odpadów w miejscach publicznych,
 • wszystkie odpady odbierane są sprzed posesji i tam tylko mogą być wystawiane
 • zabrania się wysypywanie na drogi liści, ściółki, trawy, gruzu, popiołu i innych odpadów, ponieważ niszczy to drogę
 • zabrania się sadzenia krzewów i drzewek przed posesją, w pasie drogi
 • nieczystości pozostawione przez zwierzęta, powinny być usuwane przez ich właścicieli

 

WZAJEMNY SZACUNEK

Starajmy się szanować nawzajem poprzez:

 

 • przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00 oraz w niedziele i dni świąteczne znacznie ograniczyć używania głośnych urządzeń i sprzętów, np. kosiarki, piły

 

 • właściciele psów powinni zadbać, żeby nie mogły one samodzielnie opuszczać posesji i nie uprzykrzały życia sąsiadom nadmiernym szczekaniem, a wyprowadzając je poza posesje trzymali je na smyczy w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi i innych zwierząt
 • właściciele pojazdów mechanicznych winni w czasie jazdy respektować prawa spacerowiczów i osób odpoczywających na terenie osiedla


PAMIĘTAJ

 Jedna sosna może wyprodukować tlen potrzebny do życia dla trzech osób.

 Las sosnowy działa leczniczo na choroby układu oddechowego, a w okresie kwitnienia zabija wszelkie zarazki w promieniu 20 metrów.

 Drzewa oczyszczają powietrze ze szkodliwych związków i regulują poziom wód gruntowych.

 Substancje lotne drzew obniżają ciśnienie krwi, a także wpływają tonizująco na układ nerwowy.

 

Każde zauważone zagrożenie drogowe, energetyczne, wodne itp. powinno być natychmiast  zgłaszane odpowiednim służbom Gminy Ozorków lub Powiatu Zgierskiego. 

 

Ważne telefony:

Urząd Gminy w Ozorkowie  – sekretariat     42 2771444

Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    42 288 81 00

Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach                  42 710 12 24         

Numer alarmowy                                            112

            Zakład energetyczny                                       42 675 10 00