Sprawozdanie z pracy rady osiedla w latach 2015-2019


CO SIĘ UDAŁO ZROBIĆ:

 

Instalacja linii elektrycznej i oświetlenia na ul. Chopina, kilka lamp na ul. Żeromskiego, Mickiewicza
Udrożnienie rowów i przepustów na ul. Ozorkowskiej, naprawa wjazdów na te ulicę z ulic Pułaskiego i Gazowej
Naprawa wspólnie z Gminą Zgierz ul. Malczewskiego
Wykonanie chodnika od ul. Marynarskiej w kierunku ozorkowa
Przebudowa skrzyżowania ulic Rycerskiej i Sobieskiego
Instalacja spowalniaczy na ul. Ozorkowskiej, Sienkiewicza, Sokolnickiego.
Usunięcie tłucznia sprzed świetlicy (zagrażał bezpieczeństwu dzieci), przeniesienie go na ul. Skorupki (zlikwidowano tym sposobem spore kałuże)
Częściowe odwodnienie ronda
Zmiana sposobu naprawy ulic gruntowych równiarką, naprawa dużych ubytków w kilku miejscach (Kasprowicza, Kilińskiego).
Akcja edukacyjna dotycząca korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Zmiana sposobu wywozu odpadów selektywnych. Likwidacja pojemników. Odbiór wszystkiego sprzed posesji.
Częściowe wyprowadzenie z Sokolnik pojemników na zużytą odzież
Instalacja w Sokolnikach dwóch przenośnych toalet.
Akcja informacyjno – propagandowa na temat gazyfikacji Sokolnik.
Przystanek na żądanie na ul. Narutowicza przy Śląskiej
Montaż ponad 20 ławek na ulicach Sokolnik
Montaż ławek i stołów nad stawem.
Udział w akcji „Jabłka całkiem darmo”
Rozpoczęcie prac nad leśnym Parkiem Rekreacyjnym w Sokolnikach:
1. zmiana zapisu w miejscowym planie zagospodarowania, co umożliwiło dalsze prace
2. wykonanie cięć sanitarnych i porządkowych
3. naprawa boisk do mini piłki nożnej i wielofunkcyjnego
4. w tym roku, montaż pierwszych urządzeń do ćwiczeń
Montaż w centrum Sokolnik zamykanej tablicy informacyjnej
Modyfikacja Regulaminu Osiedla
Uzyskanie z Gminy środków na organizację imprez artystycznych i edukacyjnych

 

 

 

 

 

 

CZEGO SIĘ NIE UDAŁO, CHOCIAŻ O TO ZABIEGALIŚMY:

 

 

Wyasfaltować brakującego odcinka ul. Konopnickiej, ul. Narutowicza od Sobieskiego do Konopnickiej (tu jest sprzeciw części mieszkańców) i Piaski Wróblewskie
Wybudować linii elektrycznej i oświetlenia na ul. Narutowicza i Głowackiego
Odwodnić do końca okolice ronda
Odwodnić skrzyżowanie ulicy Zwycięskiej i Radzymińskiej
Zmienić organizację ruchu na skrzyżowaniu Ozorkowskiej i Narutowicza poprzez zainstalowanie tam ronda. Brak zgody Powiatu.
Zainstalować skutecznych spowalniaczy na il. Jagiellońskiej, Narutowicza. Brak zgody Powiatu.
Naprawić chodnika po północnej stronie ul. Ozorkowskiej, tak, żeby nie było w środku chodnika słupów i przejścia na druga stronę w okolicy ul. Legionów.
Zmienić sposobu odbioru w Sokolnikach zużytych ubrań
Poprawić komunikacji w Sokolnikach
Odtworzyć mostka przy stawie i stworzyć wokół ładną ścieżkę spacerową.
Rozpocząć program kanalizacji Sokolnik

 

 

 

        SUGESTIE NA NASTEPNĄ KADENCJĘ

 

Kontynuacja prac na d parkiem
Chodniki przy ul. asfaltowych
Rozpoczęcie programu kanalizacji Sokolnik
Ścieżki rowerowe
Pozostałe niezrealizowane tematy w tej kadencji

   

 

Wybory do Rady Osiedla Sokolniki Las

Już za 2 tygodnie (23 marca 2019 o 12:30 w Kawiarni 40) odbędą się wybory do Rady Osiedla.

Zgodnie ze statutem osiedla (i jego zmianą) opublikowanym na stronie Gminy Ozorków  czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności)  posiadają stali (nie sezonowi) mieszkańcy Sokolnik Lasu, którzy ukończyli 18 lat.

Nie muszą oni być zameldowani w Sokolnikach, ani być wpisani na listy wyborcze, jednak muszą mieszkać przez cały rok na terenie osiedla. 

LXI_539_18_Sokolniki-Las

LXIII_560_18_zmiana_statutu