Skonsultuj Regulamin, zanim zacznie Cię obowiązywać!

Poniżej publikujemy projekt nowego regulaminu Rady Osiedla Sokolniki Las. Zachęcamy do wnikliwej lektury i zgłaszania swoich uwag Radnym. Opinie można przekazać podczas spotkania Rady Osiedla (pierwszy wtorek czerwca), wrzucić do skrzynki kontaktowej Rady Osiedla lub wysłać do przewodniczącego Rady Pana Jana Malewickiego: kawiarnia40@gmail.com.

Nam najbardziej podobają się zapisy dotyczące zbawiennego wpływu drzew na nasze zdrowie i samopoczucie. Jesteśmy za!

 

REGULAMIN OSIEDLA SOKOLNIKI LAS

obwiązujący wszystkich przebywających na terenie osiedla

 

Nasze osiedle, to około 4000 działek leśnych. Będąc właścicielem choćby jednej z nich jednocześnie stajemy się „współwłaścicielami” ok. 500 hektarów lasu, o który dbajmy tak jak o własną działkę.

Jeżeli chcemy aby nasz las służył nam i następnym pokoleniom musimy wspólnie chronić nasze środowisko i przestrzeń, w której żyjemy i wypoczywamy. Dlatego przestrzegajmy i stosujmy kilka prostych i łatwych zasad:

 

PRZYRODA

wszyscy mamy obowiązek dbać o nasze największe dobro, jakim jest nasz las, dlatego:

 

 • zdrowe drzewa należy wycinać tylko w uzasadnionych przypadkach, uprzednio zgłaszając do gminy lub starostwa
 • zaleca się wycinanie obumierających drzew po uprzednim zgłoszeniu do gminy lub starostwa
 • dla podtrzymania leśnego charakteru miejscowości należy dosadzać na swoich działkach nie tylko krzewy ozdobne, ale również sadzonki drzewek leśnych
 • dbajmy, szczególnie zimą i wczesną wiosną o ptaki, dokarmiając je i zawieszając budki lęgowe
 • zabrania się palenia ognisk, wypalania trawy, czy ściółki oraz wszelkich odpadów w urządzeniach grzewczych

 

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Wszyscy mamy obowiązek dbać o czystość i porządek nie tylko na własnej działce, ale na terenie całych Sokolnik, dlatego:

 

 • zabrania się ustawiania worków z odpadami i wszelkich odpadów w miejscach publicznych,
 • wszystkie odpady odbierane są sprzed posesji i tam tylko mogą być wystawiane
 • zabrania się wysypywanie na drogi liści, ściółki, trawy, gruzu, popiołu i innych odpadów, ponieważ niszczy to drogę
 • zabrania się sadzenia krzewów i drzewek przed posesją, w pasie drogi
 • nieczystości pozostawione przez zwierzęta, powinny być usuwane przez ich właścicieli

 

WZAJEMNY SZACUNEK

Starajmy się szanować nawzajem poprzez:

 

 • przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00 oraz w niedziele i dni świąteczne znacznie ograniczyć używania głośnych urządzeń i sprzętów, np. kosiarki, piły

 

 • właściciele psów powinni zadbać, żeby nie mogły one samodzielnie opuszczać posesji i nie uprzykrzały życia sąsiadom nadmiernym szczekaniem, a wyprowadzając je poza posesje trzymali je na smyczy w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi i innych zwierząt
 • właściciele pojazdów mechanicznych winni w czasie jazdy respektować prawa spacerowiczów i osób odpoczywających na terenie osiedla


PAMIĘTAJ

 Jedna sosna może wyprodukować tlen potrzebny do życia dla trzech osób.

 Las sosnowy działa leczniczo na choroby układu oddechowego, a w okresie kwitnienia zabija wszelkie zarazki w promieniu 20 metrów.

 Drzewa oczyszczają powietrze ze szkodliwych związków i regulują poziom wód gruntowych.

 Substancje lotne drzew obniżają ciśnienie krwi, a także wpływają tonizująco na układ nerwowy.

 

Każde zauważone zagrożenie drogowe, energetyczne, wodne itp. powinno być natychmiast  zgłaszane odpowiednim służbom Gminy Ozorków lub Powiatu Zgierskiego. 

 

Ważne telefony:

Urząd Gminy w Ozorkowie  – sekretariat     42 2771444

Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    42 288 81 00

Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach                  42 710 12 24         

Numer alarmowy                                            112

            Zakład energetyczny                                       42 675 10 00