Skonsultuj Regulamin, zanim zacznie Cię obowiązywać!

Poniżej publikujemy projekt nowego regulaminu Rady Osiedla Sokolniki Las. Zachęcamy do wnikliwej lektury i zgłaszania swoich uwag Radnym. Opinie można przekazać podczas spotkania Rady Osiedla (pierwszy wtorek czerwca), wrzucić do skrzynki kontaktowej Rady Osiedla lub wysłać do przewodniczącego Rady Pana Jana Malewickiego: kawiarnia40@gmail.com.

Nam najbardziej podobają się zapisy dotyczące zbawiennego wpływu drzew na nasze zdrowie i samopoczucie. Jesteśmy za!

 

REGULAMIN OSIEDLA SOKOLNIKI LAS

obwiązujący wszystkich przebywających na terenie osiedla

 

Nasze osiedle, to około 4000 działek leśnych. Będąc właścicielem choćby jednej z nich jednocześnie stajemy się „współwłaścicielami” ok. 500 hektarów lasu, o który dbajmy tak jak o własną działkę.

Jeżeli chcemy aby nasz las służył nam i następnym pokoleniom musimy wspólnie chronić nasze środowisko i przestrzeń, w której żyjemy i wypoczywamy. Dlatego przestrzegajmy i stosujmy kilka prostych i łatwych zasad:

 

PRZYRODA

wszyscy mamy obowiązek dbać o nasze największe dobro, jakim jest nasz las, dlatego:

 

 • zdrowe drzewa należy wycinać tylko w uzasadnionych przypadkach, uprzednio zgłaszając do gminy lub starostwa
 • zaleca się wycinanie obumierających drzew po uprzednim zgłoszeniu do gminy lub starostwa
 • dla podtrzymania leśnego charakteru miejscowości należy dosadzać na swoich działkach nie tylko krzewy ozdobne, ale również sadzonki drzewek leśnych
 • dbajmy, szczególnie zimą i wczesną wiosną o ptaki, dokarmiając je i zawieszając budki lęgowe
 • zabrania się palenia ognisk, wypalania trawy, czy ściółki oraz wszelkich odpadów w urządzeniach grzewczych

 

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Wszyscy mamy obowiązek dbać o czystość i porządek nie tylko na własnej działce, ale na terenie całych Sokolnik, dlatego:

 

 • zabrania się ustawiania worków z odpadami i wszelkich odpadów w miejscach publicznych,
 • wszystkie odpady odbierane są sprzed posesji i tam tylko mogą być wystawiane
 • zabrania się wysypywanie na drogi liści, ściółki, trawy, gruzu, popiołu i innych odpadów, ponieważ niszczy to drogę
 • zabrania się sadzenia krzewów i drzewek przed posesją, w pasie drogi
 • nieczystości pozostawione przez zwierzęta, powinny być usuwane przez ich właścicieli

 

WZAJEMNY SZACUNEK

Starajmy się szanować nawzajem poprzez:

 

 • przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00 oraz w niedziele i dni świąteczne znacznie ograniczyć używania głośnych urządzeń i sprzętów, np. kosiarki, piły

 

 • właściciele psów powinni zadbać, żeby nie mogły one samodzielnie opuszczać posesji i nie uprzykrzały życia sąsiadom nadmiernym szczekaniem, a wyprowadzając je poza posesje trzymali je na smyczy w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi i innych zwierząt
 • właściciele pojazdów mechanicznych winni w czasie jazdy respektować prawa spacerowiczów i osób odpoczywających na terenie osiedla


PAMIĘTAJ

 Jedna sosna może wyprodukować tlen potrzebny do życia dla trzech osób.

 Las sosnowy działa leczniczo na choroby układu oddechowego, a w okresie kwitnienia zabija wszelkie zarazki w promieniu 20 metrów.

 Drzewa oczyszczają powietrze ze szkodliwych związków i regulują poziom wód gruntowych.

 Substancje lotne drzew obniżają ciśnienie krwi, a także wpływają tonizująco na układ nerwowy.

 

Każde zauważone zagrożenie drogowe, energetyczne, wodne itp. powinno być natychmiast  zgłaszane odpowiednim służbom Gminy Ozorków lub Powiatu Zgierskiego. 

 

Ważne telefony:

Urząd Gminy w Ozorkowie  – sekretariat     42 2771444

Starostwo Powiatowe w Zgierzu                    42 288 81 00

Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach                  42 710 12 24         

Numer alarmowy                                            112

            Zakład energetyczny                                       42 675 10 00

Jak zagospodarować Park Leśny? Wypowiedz się!

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące terenu Parku Leśnego. Spotkanie odbędzie się 27 maja o godzinie 17.00 przy scenie Kawiarni „40”.

Przedstawimy na nim propozycje wypracowane przez radnych osiedla. Każdy mieszkaniec uczestnik spotkania będzie miał szansę wypowiedzieć się (lub zagłosować) na ich temat oraz uzupełnić listę propozycji o swoje pomysły. Zapraszamy mieszkańców, letników, osoby odwiedzające Sokolniki Las – wszystkich, którzy będą korzystać z odnowionej przestrzeni.

Zależy nam na jak najszerszym udziale społecznym w opracowywaniu pomysłu na ten teren. Na bazie zebranych propozycji zostanie stworzony projekt, który za kilkanaście tygodni będzie zgłoszony do budżetu obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego. A w budżecie obywatelskim o przyznaniu pieniędzy decyduje, ile osób zagłosuje na dany projekt. O samym budżecie napiszemy za jakiś czas, jak będą już znane wszystkie informacje dotyczące pierwszej edycji BO w województwie.

Spotkanie organizowane jest przez Radę Osiedla, naszą redakcję i Katedrę Metod i Technik Badań Społecznych Instytutu Socjologii UŁ. A tak po ludzku to przez: Jana Malewickiego, Marzenę Wiśniak i Anetę Krzewińską, mieszkańców Sokolnik :-)

Przewidujemy, że potrwa od 90 do 120 minut.

Serdecznie zapraszamy!

W miarę możliwości prosimy o zgłaszanie chęci udziału na adres: marzena.wisniak@gmail.com, żebyśmy mogli przygotować odpowiednią ilość ewentualnych materiałów pomocniczych.