Rower: definicja i obowiązkowe wyposażenie

567649_cycle_lamp[1]Sokolniki i okolice to doskonałe tereny na wycieczki rowerowe. Poruszając się po drogach publicznych rower musi spełniać kilka podstawowych kryteriów.

Po pierwsze, według definicji Prawa o ruchu drogowym, rowerem jest „pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;”.
Ponadto istnieją wytyczne w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W świetle przepisów, każdy rower musi posiadać:

  1. przynajmniej jeden sprawny hamulec
  2. dzwonek lub inne urządzenie z nieprzeraźliwym (akustycznym) sygnałem ostrzegawczym
  3. oświetlenie
  • z przodu światło białe lub żółte selektywne
  • z tyłu jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz
  • jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające.

w § 53: 1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. W praktyce oznacza to, że oświetlenia nie trzeba mieć zamontowanego na rowerze w ciągu dnia.

Światła powinny odpowiadać następującym warunkom:

1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne;
2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 150 cm i nie niżej niż 25 cm od powierzchni jezdni;,

Warto pamiętać o tych przepisach wybierając się „na rower”

Od widoczności roweru zależy bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników drogi.

Link do ustawy